20/12/2022

Podcast Roku enters Metaverse in Roblox

Roblox is an online platform and store where users can play and create games and other virtual spaces. The distinguishing feature of Roblox is that all games are created by its users. Therefore, the user has simply unlimited possibilities to create his own virtual world. Currently, the official website boasts that its users have published over 20 million games on the platform.

Roblox is mainly for playing and developing games, so it has a wide range of players and developers. Roblox is a free platform and the login process is easier than ever. Just enter your date of birth, username and password. And that’s all! However, the possibilities of the platform do not end with playing games. Users can also be entertained by participating in virtual events. And that’s what we would like to focus on the most. To make use of this feature, we have created a virtual gallery in Roblox. The gallery is dedicated to a project that we partner with, the Podcast Roku (Podcast of the Year) competition in Poland.

What is Podcast Roku?

Podcast Roku dedicated to the memory of Janusz Majka is a prestigious competition of the best quality podcasts on social, international, travel, automotive, sports, health and religious topics. Janusz Majka, a journalist and radio enthusiast, dealt with these topics for 40 years of work at Polish Radio in Rzeszów. The competition is a form of commemoration of the radio man Majka, who died in February 2021 due to COVID-19. The competition has an open formula, and participation in it is not limited by age.

The virtual gallery of Podcast Roku presents the best Polish podcasts – the last-year award-winners. Amongst them, in the Politics, Economy and Society category, in the 3D gallery, there is a podcast by Folwark by Michał Janczura. In the category of Science, Education and Technology you can find the following podcast: LAMU –  Letnia Akademia Młodych Umysłów. Radio Naukowe by Karolina Głowacka. And last but not least, the winner of the Lifestyle, Culture and Hobbies category is Alfabet Wojtusika by Łukasz Wojtusik. 

Reasons behind the project

“The digital presence of Podcast Roku in Roblox gives us many new opportunities to promote the idea of the competition and best practices in the podcast industry. We are happy to be supported by Molecule Group in this exciting new endeavour. ”

– said Tomasz Majka, the co-founder of Podcast Roku and son of Janusz Majka.

The creators of Podcast Roku state on such values as digital progression, innovative solutions and content-quality. One of the goals is also to promote this competition among youth. The idea of putting this competition on Roblox perfectly represents their prominent vision.

What does the virtual gallery in Roblox include?

We encourage you to come and visit Podcast Roku in Roblox “in person”. Inside the gallery, you will find a corridor filled with the above-mentioned podcasts which you can listen to right away. The gallery also consists of a dedicated theme-designed interview room, a special room dedicated to the commemoration of Janusz Majka with his biography and also a chit-chat room designed as a lounge space to chill out and have a conversation with other participants.  

Welcome to the platform!

“This is the second edition of the competition we are supporting. As a company creating dozens of podcasts, including ones that have won awards in international competitions, we are delighted to be able to contribute to the wider recognition and promotion of good practices in podcasting.”

– said Krzysztof Bulski, Managing Director of Molecule Group.

Today we’re launching this event into Roblox and we encourage you to see how things work there! Keep updated for our next publications!  

Join us now by following this link to the digital space – RobloxPolish Version


Podcast Roku dołącza do Metaverse w Roblox

Roblox to platforma i sklep, w którym użytkownicy mogą grać i tworzyć gry oraz inne wirtualne przestrzenie. Cechą wyróżniającą Robloxa jest to, że wszystkie gry są tworzone przez jego użytkowników. Użytkownik ma więc po prostu nieograniczone możliwości tworzenia własnego wirtualnego świata. Obecnie oficjalna strona chwali się, że jej użytkownicy opublikowali na platformie ponad 20 milionów gier.

Roblox służy głównie do grania i tworzenia gier, dlatego ma szerokie grono graczy i twórców. Roblox jest darmową platformą, a proces logowania jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Wystarczy podać swoją datę urodzenia, nazwę użytkownika i hasło. I to wszystko! Możliwości platformy nie kończą się jednak na graniu w gry. Użytkownicy mogą również oddać się rozrywce poprzez udział w wirtualnych wydarzeniach. I właśnie na tym chcielibyśmy się najbardziej skupić. Aby wykorzystać tę funkcję, stworzyliśmy wirtualną galerię w Robloxie. Galeria poświęcona jest projektowi, z którym współpracujemy – konkursowi Podcast Roku w Polsce.

Podcast Roku poświęcony pamięci Janusza Majki to prestiżowy konkurs najlepszych jakościowo podcastów o tematyce społecznej, międzynarodowej, podróżniczej, motoryzacyjnej, sportowej, zdrowotnej i religijnej. Janusz Majka, dziennikarz i pasjonat radiowy, zajmował się tymi tematami przez 40 lat pracy w Polskim Radiu w Rzeszowie. Konkurs jest formą upamiętnienia radiowca Majki, który zmarł w lutym 2021 roku z powodu COVID-19. Konkurs ma formułę otwartą, a udział w nim nie jest ograniczony wiekiem.

Czym jest Podcast Roku?

W wirtualnej galerii Podcastu Roku prezentowane są najlepsze polskie podcasty – ubiegłoroczni laureaci. Wśród nich w kategorii Polityka, gospodarka i społeczeństwo w galerii 3D znalazł się podcast Folwark Michała Janczury. W kategorii Nauka, Edukacja i Technologia można znaleźć następujący podcast: LAMU – Letnia Akademia Młodych Umysłów. Radio Naukowe autorstwa Karoliny Głowackiej. I wreszcie zwycięzcą w kategorii Styl życia, kultura i hobby jest Alfabet Wojtusika autorstwa Łukasza Wojtusika. 

“Cyfrowa obecność Podcastu Roku w Robloxie daje nam wiele nowych możliwości promowania idei konkursu i najlepszych praktyk w branży podcastowej. Cieszymy się, że możemy być wspierani przez Molecule Group w tym nowym, ekscytującym przedsięwzięciu. “

– powiedział Tomasz Majka, współzałożyciel Podcastu Roku i syn Janusza Majki.

Twórcy Podcastu Roku stawiają na takie wartości jak progresja cyfrowa, innowacyjne rozwiązania i jakość treści. Jednym z celów jest również propagowanie tego konkursu wśród młodzieży. Pomysł umieszczenia tego konkursu na Robloxie doskonale oddaje ich znamienną wizję.

Co zawiera wirtualna galeria w Roblox?

Zachęcamy do odwiedzenia Podcastu Roku w Roblox “osobiście”. Wewnątrz galerii znajdziecie korytarz wypełniony wspomnianymi podcastami, które możecie od razu odsłuchać. Galeria składa się również z dedykowanego tematycznie pokoju wywiadów, specjalnego pokoju poświęconego upamiętnieniu Janusza Majki wraz z jego biografią, a także z chit-chat roomu zaprojektowanego jako przestrzeń wypoczynkowa, w której można się wyluzować i porozmawiać z innymi uczestnikami.  

Zapraszamy na platformę!

“To już druga edycja konkursu, który wspieramy. Jako firma tworząca dziesiątki podcastów, w tym takie, które zdobyły nagrody w międzynarodowych konkursach, cieszymy się, że możemy przyczynić się do szerszego uznania i promocji dobrych praktyk w podcastingu.”

– powiedział Krzysztof Bulski, Dyrektor Zarządzający Grupy Molecule.

Dziś wprowadzamy to wydarzenie do Robloxa i zachęcamy do sprawdzenia jak się tam sprawuje! Bądźcie na bieżąco z naszymi kolejnymi publikacjami!  

Dołącz do nas już teraz, przechodząc pod tym linkiem do przestrzeni cyfrowej – Roblox

Join our newsletter to stay current with our latest insights!  20/12/2022

  Podcast Roku enters Metaverse in Roblox

  Roblox is an online platform and store where users can play and create games and other virtual spaces. The distinguishing feature of Roblox is that all games are created by its users. Therefore, the user has simply unlimited possibilities to create his own virtual world. Currently, the official website boasts that its users have published over 20 million games on the platform.

  Roblox is mainly for playing and developing games, so it has a wide range of players and developers. Roblox is a free platform and the login process is easier than ever. Just enter your date of birth, username and password. And that’s all! However, the possibilities of the platform do not end with playing games. Users can also be entertained by participating in virtual events. And that’s what we would like to focus on the most. To make use of this feature, we have created a virtual gallery in Roblox. The gallery is dedicated to a project that we partner with, the Podcast Roku (Podcast of the Year) competition in Poland.

  What is Podcast Roku?

  Podcast Roku dedicated to the memory of Janusz Majka is a prestigious competition of the best quality podcasts on social, international, travel, automotive, sports, health and religious topics. Janusz Majka, a journalist and radio enthusiast, dealt with these topics for 40 years of work at Polish Radio in Rzeszów. The competition is a form of commemoration of the radio man Majka, who died in February 2021 due to COVID-19. The competition has an open formula, and participation in it is not limited by age.

  The virtual gallery of Podcast Roku presents the best Polish podcasts – the last-year award-winners. Amongst them, in the Politics, Economy and Society category, in the 3D gallery, there is a podcast by Folwark by Michał Janczura. In the category of Science, Education and Technology you can find the following podcast: LAMU –  Letnia Akademia Młodych Umysłów. Radio Naukowe by Karolina Głowacka. And last but not least, the winner of the Lifestyle, Culture and Hobbies category is Alfabet Wojtusika by Łukasz Wojtusik. 

  Reasons behind the project

  “The digital presence of Podcast Roku in Roblox gives us many new opportunities to promote the idea of the competition and best practices in the podcast industry. We are happy to be supported by Molecule Group in this exciting new endeavour. ”

  – said Tomasz Majka, the co-founder of Podcast Roku and son of Janusz Majka.

  The creators of Podcast Roku state on such values as digital progression, innovative solutions and content-quality. One of the goals is also to promote this competition among youth. The idea of putting this competition on Roblox perfectly represents their prominent vision.

  What does the virtual gallery in Roblox include?

  We encourage you to come and visit Podcast Roku in Roblox “in person”. Inside the gallery, you will find a corridor filled with the above-mentioned podcasts which you can listen to right away. The gallery also consists of a dedicated theme-designed interview room, a special room dedicated to the commemoration of Janusz Majka with his biography and also a chit-chat room designed as a lounge space to chill out and have a conversation with other participants.  

  Welcome to the platform!

  “This is the second edition of the competition we are supporting. As a company creating dozens of podcasts, including ones that have won awards in international competitions, we are delighted to be able to contribute to the wider recognition and promotion of good practices in podcasting.”

  – said Krzysztof Bulski, Managing Director of Molecule Group.

  Today we’re launching this event into Roblox and we encourage you to see how things work there! Keep updated for our next publications!  

  Join us now by following this link to the digital space – Roblox  Polish Version


  Podcast Roku dołącza do Metaverse w Roblox

  Roblox to platforma i sklep, w którym użytkownicy mogą grać i tworzyć gry oraz inne wirtualne przestrzenie. Cechą wyróżniającą Robloxa jest to, że wszystkie gry są tworzone przez jego użytkowników. Użytkownik ma więc po prostu nieograniczone możliwości tworzenia własnego wirtualnego świata. Obecnie oficjalna strona chwali się, że jej użytkownicy opublikowali na platformie ponad 20 milionów gier.

  Roblox służy głównie do grania i tworzenia gier, dlatego ma szerokie grono graczy i twórców. Roblox jest darmową platformą, a proces logowania jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Wystarczy podać swoją datę urodzenia, nazwę użytkownika i hasło. I to wszystko! Możliwości platformy nie kończą się jednak na graniu w gry. Użytkownicy mogą również oddać się rozrywce poprzez udział w wirtualnych wydarzeniach. I właśnie na tym chcielibyśmy się najbardziej skupić. Aby wykorzystać tę funkcję, stworzyliśmy wirtualną galerię w Robloxie. Galeria poświęcona jest projektowi, z którym współpracujemy – konkursowi Podcast Roku w Polsce.

  Podcast Roku poświęcony pamięci Janusza Majki to prestiżowy konkurs najlepszych jakościowo podcastów o tematyce społecznej, międzynarodowej, podróżniczej, motoryzacyjnej, sportowej, zdrowotnej i religijnej. Janusz Majka, dziennikarz i pasjonat radiowy, zajmował się tymi tematami przez 40 lat pracy w Polskim Radiu w Rzeszowie. Konkurs jest formą upamiętnienia radiowca Majki, który zmarł w lutym 2021 roku z powodu COVID-19. Konkurs ma formułę otwartą, a udział w nim nie jest ograniczony wiekiem.

  Czym jest Podcast Roku?

  W wirtualnej galerii Podcastu Roku prezentowane są najlepsze polskie podcasty – ubiegłoroczni laureaci. Wśród nich w kategorii Polityka, gospodarka i społeczeństwo w galerii 3D znalazł się podcast Folwark Michała Janczury. W kategorii Nauka, Edukacja i Technologia można znaleźć następujący podcast: LAMU – Letnia Akademia Młodych Umysłów. Radio Naukowe autorstwa Karoliny Głowackiej. I wreszcie zwycięzcą w kategorii Styl życia, kultura i hobby jest Alfabet Wojtusika autorstwa Łukasza Wojtusika. 

  “Cyfrowa obecność Podcastu Roku w Robloxie daje nam wiele nowych możliwości promowania idei konkursu i najlepszych praktyk w branży podcastowej. Cieszymy się, że możemy być wspierani przez Molecule Group w tym nowym, ekscytującym przedsięwzięciu. “

  – powiedział Tomasz Majka, współzałożyciel Podcastu Roku i syn Janusza Majki.

  Twórcy Podcastu Roku stawiają na takie wartości jak progresja cyfrowa, innowacyjne rozwiązania i jakość treści. Jednym z celów jest również propagowanie tego konkursu wśród młodzieży. Pomysł umieszczenia tego konkursu na Robloxie doskonale oddaje ich znamienną wizję.

  Co zawiera wirtualna galeria w Roblox?

  Zachęcamy do odwiedzenia Podcastu Roku w Roblox “osobiście”. Wewnątrz galerii znajdziecie korytarz wypełniony wspomnianymi podcastami, które możecie od razu odsłuchać. Galeria składa się również z dedykowanego tematycznie pokoju wywiadów, specjalnego pokoju poświęconego upamiętnieniu Janusza Majki wraz z jego biografią, a także z chit-chat roomu zaprojektowanego jako przestrzeń wypoczynkowa, w której można się wyluzować i porozmawiać z innymi uczestnikami.  

  Zapraszamy na platformę!

  “To już druga edycja konkursu, który wspieramy. Jako firma tworząca dziesiątki podcastów, w tym takie, które zdobyły nagrody w międzynarodowych konkursach, cieszymy się, że możemy przyczynić się do szerszego uznania i promocji dobrych praktyk w podcastingu.”

  – powiedział Krzysztof Bulski, Dyrektor Zarządzający Grupy Molecule.

  Dziś wprowadzamy to wydarzenie do Robloxa i zachęcamy do sprawdzenia jak się tam sprawuje! Bądźcie na bieżąco z naszymi kolejnymi publikacjami!  

  Dołącz do nas już teraz, przechodząc pod tym linkiem do przestrzeni cyfrowej – Roblox

  Join our newsletter to stay current with our latest insights!